Sie befinden sich hier:


Projekt obce Ottendorf-Okrilla a města Turnov za účasti základní školy v Hermsdorfu, střední školy v Ottendorf-Okrille a střediska volného času dětí a mládeže "Žlutá ponorka" v Turnově.


Doba realizace projektu: 01.09.2013 – 31.08.2014


Cíl projektu:

V rámci EU-projektu „Společná cesta k přírodním vědám / Gemeinsamer Weg zu den Naturwissenschaften“ probíhají setkání českých a německých dětí. Společným cílem přeshraniční spolupráce obce Ottendorf-Okrilla a města Turnov je podpora práce s dětmi a mládeží. Pomocí společných aktivit, zajímavých vzdělávacích a volnočasových nabídek ze strany obou partnerů by mělo dojít k posílení zájmu dětí o přírodní vědy a techniku. Na mnoha školách může a docházi k redukci důležitých předmětů jako jsou matematika, fyzika nebo chemie. Tímto projektem chceme jít proti tomuto trendu. Prostřednictvím atraktivních nabídek, vlastních pokusů a experimentování chceme podnítit radost z odhalování techniky a přírodovědných otázek.

Dalším podnětem je skutečnost, že mnoho lidí se dívá spíše směrem na západ, než k našim východoevropským sousedům. Vedle ekonomických vztahů je stejně důležité utváření osobních kontaktů a odbourávání jazykových bariér. 
Proto náš projekt, vedle zabývání se přírodními vědami, podporuje také rozvoj individuálních kontaktů mezi dětmi a mladými lidmi. Díky vlastním zážitkům poznají účastníci bezprostředně zvyky a tradice svých sousedů a posílí tak své interkulurní kompetence. 

 

Termíny:

Projeková dílna "Slunce, Měsíc a hvězdy"

31.03.2014 - 01.04.2014 v Turnově
02.06.2014 - 03.06.2014 v Ottendorf-Okrille

 

Projeková dílna "Vlastivěda v praxi"

21.05.2014 - 22.05.2014 v Ottendorf-Okrille
17.06.2014 - 18.06.2014 v Turnově

 

Informační burza

03.06.2014 v Ottendorf-Okrille
18.06.2014 v Turnově

 

Letní tábor

21.07.2014 - 25.07.2014 v Turnově
28.07.2014 - 01.08.2014 v Ottendorf-Okrille

 

 

Obrázková galerie: